Eind 2008 gaf het Platform Ingegraal Overleg (PIO) opdracht aan bureau Bosch Slabbers om te komen tot een nieuwe visie voor de regio als kompas voor ruimtelijke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen. Voor de eerste keer trekken overheid, ondernemers, onderwijs, zorg en woonorganisaties gezamenlijk op om via het onorthodoxe proces van Beeldenstorm2025 langs de lijn van ateliers, futurerooms, expertmeetings en debatten inzicht te bieden in de eigen identiteit van de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg en de toekomst te verkennen.

Het resultaat, in een boek gepresenteerd, is een fantastische weergave van dit proces waar veel geledingen uit de samenleving in deze regio aan hebben bijgedragen. De inhoud laat zien dat onze regio 'Noordelijke Maasvallei' meer eenheid in diversiteit heeft dan verondersteld, veel potenties heeft om de dynamiek te vergroten en een ruimer blikveld biedt dan de grenzen van het gebied.

Het moet een uitdagende aanmoediging zijn om vanuit deze toekomstschetsen uw eigen omgeving te blijven verbeelden maar ook de agenderen. De focus gezamenlijk te zetten op een uit te werken programma of structuurvisie, om er voor te zorgen dat deze beelden een belangrijke meerwaarde voor de toekomst van de regio gaan krijgen.

Het PIO, inmiddels omgedoopt naar Platform Noordelijke Maasvallei, wil voor eigen inwoners van het gebied, voor nieuwkomers maar vooral voor de eigen jeugd goed wonen, werken, opleidingen en leven bieden en daarmee bestaanszekerheid voor de Noordelijke Maasvallei creeŽren.

K.W.Th. van Soest, Burgemeester Boxmeer

bron: voorwoord Noordelijke Maasvallei, Grensoverschrijdend perspectief voorpagina